biết anh chẳng thích đâu
lông mày em mải kẻ
- đừng trách em, anh nhé
dù không phải lần đầu

biết anh chẳng thích đâu
em đi cao đôi guốc
- anh ơi, xin đừng trách
ngã rồi em sẽ quen

biết anh vẫn dễ ghen
em đi cùng bè bạn
- anh ơi, xin đừng giận
bao việc, cần không anh.

biết anh thích màu xanh
em mặc màu áo đỏ
- đừng trách em, anh nhé
em không muốn dối mình

... khi mọi điều anh thích
em dễ dãi vâng lời
thì hai ta lúc ấy
chỉ còn... mình anh thôi!