Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2007 15:44

Phú quý bao nhiêu người thế gian,
Mơ mơ bằng thuở giấc Hoè An.
Danh thơm một áng mây nổi,
Bạn cũ ba thu lá tàn.
Lòng tiện soi, dầu nhật nguyệt,
Thề xưa hổ, có giang san.
Ấy còn cậy cục làm chi nữa,
Nếu cốt chưa nòng, chẫm chửa toan.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976