Đăng bởi Vanachi vào 03/05/2006 17:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/05/2006 17:34

Thu đến cây nào chẳng lạ lùng,
Một mình lạt thuở ba đông.
Lâm tuyền ai rặng già làm khách,
Tài đống lương cao ắt cả dùng.


Chữ Nôm:
秋旦夛儍拯邏怰
蔑命辣課倈冬
林泉埃浪緥乄客
才棟梁高乙奇用

3 bài thơ tùng (218-220) trong Quốc âm thi tập theo lối thủ vỹ liên hoàn cách (lấy ý trong câu cuối bài trước làm ý câu đầu bài kế).