Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Ngọc Cảnh (25 bài)
- Đào Ngọc Phong (74 bài)
- Trần Hồng Thắng (45 bài)
- Vân Long (21 bài)
- Thúc Hà (28 bài)
Tạo ngày 07/08/2020 22:02 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Thu Minh (1934-?) tên thật là Nguyễn Ngọc Vinh, sinh tại làng Thọ Lộc, huyện hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên, theo Tây học qua các trường Ecole Primaire Francaise, Chaigneau và Khải Định ở Huế. Ông thích thơ và biết làm thơ từ ngày còn trên ghế nhà trường. Năm 1954, ông vào Nam, bước vào làng báo và sống ở Sài Gòn, có thơ đăng trên các báo Đời mới, Cải tạo, Bông lúa, Phổ thông.

 

Tuyển tập chung