25.00
Đăng ngày 23/06/2019 09:09, số lượt xem: 74

Anh có biết đêm qua đêm buồn lắm?
Lúc trăng khuya về lặn ở chân trời
Đêm nức nở, anh ơi, đêm đã khóc!
Mình em nghe sương lạnh lệ bên đời...

Gió vi vút qua lòng đêm mở rộng
Trong mênh mang em thấy bóng cô đơn
Đêm đánh thức tâm tình sâu u ẩn
Buồn bây giờ em biết nói gì hơn...

Đây nước mắt tràn mi em không chối
Đêm dài thêm chăn gối đẫm lệ rồi
Lòng em đó mắt mi thay lời nói
Em không nhờ đêm tối giấu buồn đâu!

Anh có biết đêm qua đêm buồn lắm!
Lúc trăng khuya về lặn đã lâu rồi
Lòng đêm khóc hay mình em đã khóc
Đến bây giờ anh đọc được lòng em?

Sa Đéc. Đồng Tháp
20-06-2019