Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Duy Trung vào 07/07/2008 20:48

Mỗi lời nói là một lưỡi dao
Mỗi lưỡi dao có thể gây ra điều độc ác
Chính vì thế lời nói và lưỡi dao
Đều có thể làm tim ta ứa máu.