25/01/2022 14:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 006

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 06/07/2008 20:48

 

Mỗi lời nói là một lưỡi dao
Mỗi lưỡi dao có thể gây ra điều độc ác
Chính vì thế lời nói và lưỡi dao
Đều có thể làm tim ta ứa máu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thanh Bình » Bài 006