Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2011 04:08

Nỗi đời ai đánh mà đau
Miệng đời như lưỡi dao cau buốt lòng
Sông sâu nước xẻ đôi dòng
Bên trong thì lở
đục nông lại bồi
Đã thương rượu nhạt cũng ngồi
Mật mè cũng cạn
khăn sồi cũng mang
Dạ người sâu quá ba gang
Tâm người đáy
đĩa đa đoan nỗi gì!

Lắng trong tiếng bấc tiếng chì
Vui buồn yêu giận
vân vi
cũng mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]