Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Nam Hương (108 bài)
- Hữu Việt (13 bài)
- Thu Nguyệt (110 bài)
- Vũ Thị Minh Nguyệt (241 bài)
- Trần Đức Phổ (230 bài)
Tạo ngày 30/04/2024 14:48 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 30/04/2024 18:14 bởi Admin
Nguyễn Nho Khiêm sinh ngày 1/12/1963, quê ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Ông là nhà thơ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng từ 2008 đến 2018, phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, tổng biên tập tạp chí Non Nước.

Tác phẩm:
- Khói toả về trời (NXB Đà Nẵng, 1994)
- Bên ngoài cánh đồng (NXB Đà Nẵng, 2003)
- Nắng trên đồi (NXB Đà Nẵng, 2011)

Giải thưởng:
- Giải thưởng 5 năm Văn học – Nghệ thuật Đất Quảng của UBND tỉnh Quảng Nam lần thứ II (2009-2013)
- Giải thưởng 5 năm Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ III (2010-2015)