Chưa có đánh giá nào
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 05/05/2019 19:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/05/2019 15:35, số lượt xem: 258

Nghe vẻ nghe ve nghe vè tham nhũng
Ma tâm không vững vào vòng lợi danh
Đạp nước đổ thành nhân dân cùng khốn
Mặc không chỉnh đốn thua thiệt năm châu
Chẳng sợ gì đâu nơi tù tăm tối
Án tra tiếp nối vạch mặt đầy ra
Mỗi kẻ một pha cắt chia tiền nước
Cấp cao đi trước bè lũ theo sau
Nào biết ai đau tiêu tiền như rác
Các ông các bác chớ nghĩ dân mù
Một đồng một xu đừng mong dễ lấy
Sâu mọt càng quấy trốn cũng tìm ra
Dù có thét la đừng mong lối thoát

ngày 5 tháng 5 năm 2019, Bắc bình, Bình Thuận