Nguyệt quang
Nhân với ảnh
Bầu bạn

 


 

Ảnh đại diện

Bình luận

Hay lắm ạ! Mặc dù câu cuối là bầu bạn, đối tượng trong bài thơ là số nhiều, nhưng thực chất chỉ có một người đứng dưới ánh trăng.

Tiền có thể giải quyết vấn đề, bạo lực có thể giải quyết vấn đề, tri thức cũng thế.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bình luận

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Hoàng Nhật
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Cám ơn

Cám ơn bạn Trần Uyên đã dành lời khen

15.00
Trả lời