Đăng ngày 29/01/2023 20:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Minh Trung vào 29/01/2023 23:42, số lượt xem: 397

感兴: 河仙其一
再見河僊节气寒,
边城军寨顶岩山。
看东社稷安邦定,
启忆征人出不还!


Cảm hứng: Hà Tiên Kỳ 1
Tái kiến Hà Tiên tiết khí hàn,
Biên thành quân trại đỉnh nham san.
Khan đông xã tắc an bang định,
Khởi ức chinh nhân xuất bất hoàn!


Dịch nghĩa
Gặp lại Hà Tiên lúc khí trời lạnh,
Thành phố biên giới, trại lính, đỉnh núi đá.
Nhìn về phía đông đất nước yên định,
(Mà) Nhớ lại người đi chinh chiến vẫn chưa về!

Hà Tiên, ngày 28 tháng 1 năm 2023