Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 27/07/2009 21:27

Vẫn còn một chút lòng này
Chưa là hành khuất đã may lắm rồi
Ta giờ tuổi ngoại năm mươi
Vẫn còn có kẻ hẹp hòi xót thay!