Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 05:41

Truông Bồn ngày ấy - bây giờ
Mãi còn vang vọng ngọn cờ quang vinh
Máu các chị, máu các anh
Thấm vào lòng đất tươi xanh núi đồi
Bốn mươi năm rạng mặt người
Nhân dân yêu quí muôn đời ghi công
Bây giờ trời đã sang đông
Truông Bồn ngày ấy bâng khuâng bây giờ!