Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 02/03/2010 22:07

Đường lên thị xã chơi vơi
Ngút ngàn sương gió người ơi nao lòng
Cánh cò lặn lội bờ sông
Vì đâu em chẳng có chồng lỡ duyên?

Giữa thời giả dối bạc tiền
Lòng tham vô tận ngả nghiêng thuyền đời
Chăn dân như một cuộc chơi
Đã vào ê kíp một trời ung dung

Dẫu cho gió táp bão bùng
Mặc ai ai mặc tận cùng nẫu gan
Đường quan ai chẳng nhúng chàm
Nô lệ quyền lực bẽ bàng nhân sinh

Thói đời muôn nẻo nhục vinh
Đường lên thị xã giật mình eo ơi
Người về chốn cũ mà coi
Bao người làm chủ tả tơi khốn cùng!

Đường lên thị xã xin đừng ....