Lừng lững giữa trời tháp Cánh Tiên
Vào Nam ra bắc giữa hai miền
Một lần ghé lại lòng mơ mộng
Chuông chùa Thập Tháp vọng hồn thiêng!