Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 03:55

Ta ngồi nghĩ chuyện tuổi thơ
Nhớ lời mẹ dặn bến bờ nghĩa nhân
Đi tìm hai chữ công bằng
Hình như lệch phé, nhọc nhằn tấm thân
Cả đời mẹ đã lao cần
Mà không qua khỏi đường ranh đói nghèo
Đời cha lội suối trèo đèo
Chồn chân mỏi gối càng teo thân gầy
Đời con học lắm điều hay
Cũng không giúp được đường cày đi lên
Công bằng hai chữ khó quên
Thương cha thương mẹ thì nên làm gì?!