Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 02/03/2010 22:28

Ta đi giữa chốn bụi trần
Bao nhiêu chân bước mới lần ra em
Tìm ngày rồi lại tìm đêm
Đâu màng danh lợi nỗi niềm cho nhau!