Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 02/03/2010 22:28

Giang tay ngửa mặt nhìn trời
Mênh mông vô tận người ơi sao đành
Quê mình nặng nghĩa thủy chung
Hỏi em nỡ vội sang sông đắm đò?