Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 31/05/2009 05:54

Những ngày tôi ở cơ quan
Gặp những con mắt chứa chan ân tình
Và những con mắt lạnh lùng
Một đời chỉ biết ẩn mình phía sau
Ôi những con mắt đổi màu
Lọc lừa chứa những mưu sâu khó lường
Những con mắt giữa đời thường
Hiền như tiếng nẫu quê hương của mình
Những con mắt rất bất minh
Sắc như dao chém dễ lầm lắm thay
Những con mắt thật chai lì
Dấu tay ném đá lòng đầy hiểm sâu
Những con mắt vạn u sầu
Cam lòng an phận về đâu cuối đời
Những con mắt đẹp sáng ngời
"Mưu sâu thì trả nghĩa sâu cho vừa"
Những con mắt thật chẳng ưa
Mong cho thui chột cũng chưa vừa lòng
Sự đời muôn nỗi bất công
Có nghìn con mắt khóc thầm ai hay!!!