Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 06:05

Nửa đời gắn bó ngành y
Yêu thơ nên viết những gì thẳng ngay
Chẳng bao giờ biết sống quỳ
Vậy mà lắm kẻ gạnh tỳ nghĩ thương!