Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 07/03/2010 21:58

Bây giờ gặp bạn khó khăn
Bận nhiều việc quá chăn dân cơ mà
Không còn nét mặt cười khà
Vô tư gần gũi như là anh em

Dòng đời hư thực nổi chìm
Biết bao vòng xoáy bạc tiền lợi danh
Chữ tâm mục nát vô tình
Đến khi quỵ xuống sực mình nhà quê

Mãi quen những thói đi về
Làm sao biết được trăng thề quê hương
Người ơi thương nhớ cội nguồn
Câu thơ nhân nghĩa nỗi buồn thế nhân

Ta ngồi đếm giọt mưa xuân
Gió đâu cứ thổi trắng ngần buồn teo
Ta còn mắc nợ cái nghèo
Không vay mà trả cheo veo cõi người!