Anh nói với em về Bình Định
Đất anh hùng áo vải Quang Trung
Mùa xuân mới trên đường đổi mới
Vạn tấm lòng hướng về Nhơn Hội
Kỳ vọng nhiều lứa tuổi đôi mươi
Cửa Đông Bình Định sáng góc trời
Ngàn xưa hỡi rạng ngời ngàn sau.

Anh nói với em về Bình Định
Rừng dừa xanh quật khởi anh hùng
Trong kháng chiến núi rừng vây giặc
Hồng Lĩnh ơi, chi bộ đầu tiên
Bao liệt sĩ, anh hùng đã mất
Những nghĩa trang nối dài nước mắt
Cho hôm nay, nhìn lại tự hào!

Anh nói với em về Bình Định
Đất thơ ca, văn vật hoàng thành
Điệu bài chòi, hát bộ chân quê
Sao lắng đọng mọi nẻo đi về
Hồn dân tộc, mùa xuân hạnh phúc
Chào Bình Định vươn tầm cao mới
Để ngàn năm tiếp nối ngàn năm!