Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 02/03/2010 22:30

Trông vời Phú Lốc xa xa
Sao em chẳng tiếc đời hoa vô thường
Trò đời lắm cảnh nhiễu nhương
Dẫu bao giông bão cũng thương lấy mình!