Tiễn người đến tận sân ga
Cuộc đời thêm một ngã ba miên trường
Cõi lòng vương vấn vấn vương
Tiếng còi đêm chảy nỗi buồn lên mi