Nắng xuân mềm cánh én
Gió xuân chở Tết về
Mai vàng sân vàng ngõ
Đào thắm đỏ màu quê

Bố dọn nhà dọn cửa
Mẹ bận bịu không ngơi
Chỉ còn hôm nay nữa
Em thêm một tuổi đời

Nghĩa là em đã lớn
Càng phải biết vâng lời
Thầy cô và bố mẹ
Phải không mùa xuân ơi!?