Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 01/12/2016 09:58

Rừng cháy, hoang mang mùi gỗ khét
Cuối trời mù mịt khói tro bay
Gió chiều thổi nát câu thơ chết
Ôi! nghĩa trang buồn! Ta ở đây

Ôi! nghĩa trang buồn! Ta ở đây
Bao gươm giáo sẵn ở nơi này
Hét lên một tiếng, ôi là máu
Máu chảy bao đời cho đến nay.