Ru hời! ru ơi!
Ru tròn giấc ngủ
Dịu hiền cơn gió
Ru hời! ru ơi!

Ru hời! ru ơi!
Ru mềm giấc trẻ
Nắng rơi khe khẽ
Ru hời! ru ơi!

À ơi!
Hương bưởi bên thềm
Thơm vào câu hát
Mẹ hiền ru con

À ơi!
Con nhoẻn môi cười
Từ trong giấc ngủ
Cuộc đời nở hoa.