Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/10/2009 00:40

Đã mòn xác lá rừng xưa
Cánh chim cố xứ gặm mùa suối khe
Một chiều vực thẳm nằm nghe
Tiếng quyên năm cũ chở bè lau trôi

Sườn non hoa nở bồi hồi
Tóc thời gian đã đồi mồi ái ân
Mắt xưa vò chút xác thân
Vạt mây kim cổ sa chân bão đời

Ví dù lạnh đóa hoa môi
Gối chăn sót lại nắm hơi nồng nàn
Cầm chừng năm ngón thời gian
Môi xưa còn giữ đá vàng cho nhau?