22/09/2021 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Môi xưa còn giữ đá vàng cho nhau?

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/10/2009 00:40

 

Đã mòn xác lá rừng xưa
Cánh chim cố xứ gặm mùa suối khe
Một chiều vực thẳm nằm nghe
Tiếng quyên năm cũ chở bè lau trôi

Sườn non hoa nở bồi hồi
Tóc thời gian đã đồi mồi ái ân
Mắt xưa vò chút xác thân
Vạt mây kim cổ sa chân bão đời

Ví dù lạnh đóa hoa môi
Gối chăn sót lại nắm hơi nồng nàn
Cầm chừng năm ngón thời gian
Môi xưa còn giữ đá vàng cho nhau?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Môi xưa còn giữ đá vàng cho nhau?