Mẹ ơi con mắc ỉa
Mẹ rửa đít cho con
Mẹ ơi con đái mế
Ướt hết trơn cái quần

Trời mưa, ra sân tắm
Cởi truồng chạy lơn xơn
Con chim thun có xí
Tưởng mô là teo luôn

Trèo cau, bắt chim sẻ
Tuột xuống, rách quần đùi
Cà vô cây, trầy háng
Hắn rát rứa thì thôi

Có hôm, đi ỉa vất
Dậm phải cứt người ta
Cứt người ta thúi thiệt
Cứt mình thì khác xa

Hồi nhỏ nhiều chuyện lắm
Cái đói nuôi cái nghèo
Như là chuyện mắc địt
Nín hoài mà vẫn kêu.