Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 06:36

Cuối cùng chẳng thể nào hơn
Giọt cô đơn nối cô đơn với chiều
Tơ đàn ướt lạnh hoang liêu
Em nghiêng tay hứng ít nhiều thung dung.