17/10/2021 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều nghiêng

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 06:36

 

Cuối cùng chẳng thể nào hơn
Giọt cô đơn nối cô đơn với chiều
Tơ đàn ướt lạnh hoang liêu
Em nghiêng tay hứng ít nhiều thung dung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Chiều nghiêng