Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 12/07/2015 14:29

Đi trong rừng khộp mùa khô
Cùng tôi có gió ngâm thơ giữ trời
Cuối rừng kêu khản tiếng nai
Trong sâu thẳm thức một tôi thuở nào
Bọn bè ngủ kín đêm sao
Cũng mùa khô với nôn nao đêm rừng
Gió lùa lạnh buốt sống lưng
Bỗng dựng người. Nhớ bom rừng, đất bay...
Mới ngày đó đã hôm nay
Áp bờ sống chết tháng ngày đâu quên!
Tôi đi trong cánh rừng liền
Đo lòng suối cạn gọi tên nước về
Đo rừng gọi một vùng quê
Đo mình bằng bước chân về lại bưng...
Gia tài vẫn chỉ trên lưng
Ba lô từ thuở biết rừng ấy thôi.
Bạn bè ơi - Bạn bè ơi
Cùng tôi gió với khoảng trời mùa khô!


Nguồn: Trường Sơn - đường khát vọng, NXB Chính trị quốc gia, 2009