Quả là quả của cây cao
nhựa cây luyện lọc qua bao nhiêu đời
nhựa săn thành thịt quả rồi
gió rung cho rụng cho rơi, dễ gì

Đã đành có quả rụng đi
thì như lá ấy, rụng về cội cây
trăm ngàn mưa gió vặn xoay
quả nào còn đến hôm nay hẳn còn

Xin đừng ngại lứa quả non
quả non sẽ chín, hạt non sẽ già
ngày đông xương xẩu dần qua
xuân sang, hạt cựa ắt là mầm lên

Mỗi ngày một tốt tươi thêm
cây cao bóng cả hãy tin quả này
quả không sa xuống từ mây
quả đi từ dưới gốc cây lên cành


Hà Nội, 1973

Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984