Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình bạn (2) anh em (1)
Đăng ngày 16/12/2016 20:10, số lượt xem: 219

Tình bằng hữu giữa hai ta
Đậm sâu như nước Hồng Hà, Cửu Long
Trăm năm ghi tạc trong lòng
Nghĩa tình thắm thiết Cửu Long, Hồng Hà
Mai sau dù có cách xa
Vẫn là đồng chí, mãi là anh em...

12/12/2015