Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2016 22:14, số lượt xem: 231

Anh đã biết vì sao chiều Thu bây giờ mây thưa lắm
Đã biết vì sao áo em trắng như trong

Anh đã biết vì sao gió mùa Thu bây giờ rất ngắn
Đã biết vì sao áo em lại phập phồng

Nhưng không biết vì sao trăng càng vàng ruộm
Thì má hồng em mỗi bữa lại hồng hơn

Không biết vì sao càng gần nồng ấm
Đôi tay hiền lành của anh lại càng run...