Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2017 21:16, số lượt xem: 153

xin trả em mùa thu năm trước
mây gió thung thăng
trong biếc mắt ao hồ
xin trả em lối đi vòng
hoa gạo ngủ
bên rệ đường cánh đỏ vẫn đang mơ

trả em bãi sông thảm sương len cỏ mượt
hạ huyền trăng lăn giọt ướt môi nồng
gió dệt vị phấn ngô cùng vị đất
thành tấm khăn thơm
choàng ấm khúc sông truồng

trả em cả thì thầm gió rối
vội kéo mây che lối trăng ngời
anh xin giữ muôn lá vàng bện gối
gieo mảnh hương hồn
rồi nhẹ nhàng trôi.....