Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2017 21:32, số lượt xem: 196

lục tung cả con đường
không tìm được gót chân
em giẫm mình xuống cỏ

lục tung cả dòng sông
không tìm được
con sóng lấp loá ánh trăng
ì oạp dìm mình
cái đêm mười lăm ấy

đào nát mỗi trời chiều
không thể nào tìm lại
mắt cười em
chan lệ tiễn anh...