Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/12/2016 15:47, số lượt xem: 200

xa
chia xa
lìa xa

đêm
từng đêm
nghìn đêm mưng mủ

trăng
viên kháng sinh
hết hạn sử dụng từ thiên cổ
trôi qua màn đêm
chỉ có nửa liều...