Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2017 08:21, số lượt xem: 185

Cho anh nắm bàn tay em
Nơi mùa xuân gieo hạt
Cho anh ôm bàn chân
Nơi những mùa đông cuộn tròn thút thit
Cho anh ôm vồng ngực mềm
Nơi mùa thu ủ cung trầm dìu dặt

Rồi mùa xuân dần qua
Rồi mùa thu tan tác
Cả những mùa đông cố tỏ vẻ lạnh lùng
Cũng từ giã vồng ngực buồn em đi mất

Anh chỉ còn biết ôm thật chặt
Bàn tay
Bàn chân
Và vồng ngực của em...