Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2016 14:25, số lượt xem: 258

ở cõi tiên thì không bóng em
đường chiều hoa vắng, kỉ niệm riêng
xa xôi môi mắt gieo sầu đắng
không ngọn hoang tàn thiêu đốt tim

ở cõi điên thì lạnh lạnh thêm
áo ta còn gửi ủ thương đêm
dùng dằng em gạn đường kim chỉ
vẫn dở dang thu vạt gấu đền

chẳng dám tìm mơ trăng cõi thơ
ta thiếu ngu ngơ, thiếu dại khờ
tình hỡi, một đời xin trú ngụ
dẫu biết tình em, cõi giả vờ...