25.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/09/2017 09:33

Năm cánh hoa mưa cụp lại rồi,
Nắng tàn loáng thoáng chạy qua soi.
Vài cô gái Mán lưng đeo phẻn
Ne một đàn trâu xuống dưới đồi.


Nguồn: Nguyễn Bính toàn tập (tập 1), NXB Hội nhà văn, 2017