22/09/2021 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/09/2017 09:33

 

Năm cánh hoa mưa cụp lại rồi,
Nắng tàn loáng thoáng chạy qua soi[1].
Vài cô gái Mán lưng đeo phẻn[2]
Ne một đàn trâu xuống dưới đồi.
Nguồn: Nguyễn Bính toàn tập (tập 1), NXB Hội nhà văn, 2017
[1] Thung lũng.
[2] Một thứ dao đi núi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Chiều