15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi cuongtaxi vào 19/04/2010 00:37

Ngày đi tập kết ra đây,
Mang theo chiếc nón tự tay em chằm,
Bay giờ đã trải ba năm,
Chiếc nón em chằm chưa ngả màu sơn.
Nắng mưa há dám đội thường,
Chút quà nghìn dặm quý hơn vàng mười.
Cầm giơ lên nắng mà coi,
Hàng dừa dưới bóng trăng soi đậm đà.
“Bắc Nam sum họp một nhà”,
Ẩn trong mỗi chữ bao là tình sâu!
Yêu nhau chằm nón cho nhau,
Lấy câu sum họp làm câu hẹn hò.

Vách treo chiếc nón bài thơ,
Tròn như trăng buổi tiễn đưa hôm nào.


Tháng 6-1957

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Đêm sao sáng, NXB Văn học, 1962
2. Quang Huy, Tuyển tập thơ chọn lọc - Thơ Nguyễn Bính, NXB Văn hoá Thông tin, 1996