23.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 13/01/2020 15:50 bởi hongha83
Nguyễn Bính Hồng Cầu (1952-) là nhà thơ nữ Việt Nam, quê ở Nam Định. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Bà là con gái cố thi sĩ Nguyễn Bính.

Tác phẩm:
- Ca dao một nửa (thơ, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005)
- Nhặt bóng mình (thơ, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2007)
- Nắng thu màu hổ phách (thơ in chung, NXB Hội Nhà văn, 2018)