Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 14/02/2016 22:40

Dự án treo đất hoang
Sen tàn nhớ mùa vặn mình xanh
Cay mắt mơ đồng vàng.


28-7-2013