Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 14/02/2016 22:38

Nhà của mẹ gió nhiều
Di ảnh hằn nỗi lo giáp hạt
Bóng chiều cô liêu.


30-7-2013