Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 01/08/2018 15:45

Quê nhà mưa xuân
Giời giăng sương trắng
Đồng chiều mạ non
Tiếng gà thưa vắng.

Ngõ nhớ chân người
Đào hoa đang rụng
Nâng chén ly bôi
Mắt cười dâu bể...

Chuyện kể ấu thơ
Ngày xanh xa khuất
Tha hương chân trời
Kể chi được mất?


20-2-2018