Chưa có đánh giá nào
78 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 28/08/2010 15:50 bởi Bóng nắng, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/08/2010 15:51 bởi Bóng nắng
Đây là những bài thơ của Nguyễn Đình Xuân chưa xếp vào tập thơ nào.